Jeugdteam Hoeksche Waard

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Gelukkig lukt dat bij de meesten op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan terecht bij het Jeugdteam.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er extra hulp nodig.

Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan bij het Jeugdteam Hoeksche Waard terecht. Met vragen of zorgen over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling en opvoedvragen, psychische- en gedragsproblemen, verstandelijke- en lichamelijke beperking, verslavings en crimineel gedrag, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de relatie tussen ouder(s /verzorger(s) en kind, financiële problemen of een combinatie van
problemen.

Wat voor hulp kunt u verwachten?

Bij de hulp die wij geven, gaan we uit van de eigen
kracht van u en uw gezin en zetten we uw bestaande netwerk in. Wij gaan uit van de volgende vier uitgangspunten:

  1. Uw hulpvraag staat centraal, niet de hulp die organisaties kunnen bieden.
  2. Hulp is gericht op uw gezin en, als het mogelijk is, betrekken we bij de aanpak van uw hulpvraag graag ook andere familieleden, uw huisarts of onderwijsprofessionals.
  3. U krijgt de hulp vooral in uw eigen omgeving, liefst met behulp van vertrouwde mensen rond uw kind of gezin: uw netwerk.
  4. In overleg met u kunnen de jeugdprofessionals een aanvraag
    indienen voor specialistische hulp.

Ervaringsdeskundigen

Positief of negatief: wij horen graag uw mening.

Wij zetten actief in op cliëntenparticipatie en werken graag met u samen aan de ontwikkeling, verbetering en invulling van de jeugdhulp. Deel daarom uw ervaring met uw jeugdteam medewerker of stuur uw verhaal naar info@jeugdteamHW.nl.  Andere ideeën of wensen voor het betrekken van cliënten bij de opzet en uitvoering van onze jeugdhulp zijn ook altijd welkom!

Bent u een ervaringsdeskundige?

Met uw ervaring kunt u wellicht ook andere cliënten helpen. Wij horen het graag als u interesse heeft om als ervaringsdeskundige anderen in een soortgelijke situatie verder te helpen. Ook dit kunt u aangeven bij uw jeugdteam medewerker of via info@jeugdteamHW.nl