Spring naar content

Wie zitten er in het jeugdteam?

Het jeugdteam is een multidisciplinair team. Dit betekent dat het jeugdteam uit verschillende medewerkers bestaat, ieder vanuit een eigen functie, organisatie en expertise. Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Alle partners vermeldt in onderstaande afbeelding zijn allen onderdeel van het jeugdteam Hoeksche Waard.