Telefoonnummers crisissituaties

Wanneer er sprake is van direct gevaar of een levensbedreigende situatie voor een kind of jongere in de Hoeksche Waard, dan kunt u contact opnemen met de crisisdienst van onderstaande hulpverlenende instanties. U kunt hiermee bellen wanneer de veiligheid van een kind of jongere direct wordt bedreigd. In geval van een levensbedreigend ongeval, neem altijd contact op met 112. Bij acute psychiatrische crisis, neem contact op met de huisarts en bij een opvoed- of opgroeicrisis, neem contact op met de crisisdienst van het jeugdteam. De jeugdprofessional verzorgt de crisisdienst van het jeugdteam binnen kantoortijden. Buiten kantoortijden en in het weekend wordt dit waargenomen door de crisisdienst ZHZ vanuit Veilig Thuis. Het crisisnummer is 24/7 bereikbaar.

Hieronder vindt u de telefoonnummers die u kunt bellen wanneer de veiligheid van een kind of jongere direct wordt bedreigd:

CRISISSITUATIEBINNEN KANTOORTIJDEN
(09.00 – 17.00 uur)
BUITEN KANTOORTIJDEN
(17.00 – 09.00 uur)
Levensbedreigend noodgeval112 (brandweer, politie en hulpdiensten)112 (brandweer, politie en hulpdiensten)
Huiselijk geweld en kindermishandelingVeilig Thuis 0800 – 2000Crisisdienst ZHZ (ook voor volwassenen) 0800 – 1471
Acute psychiatrische crisisHuisartsHuisartsenpost Klaaswaal
(0186) 576 660
Opvoed- of opgroeicrisis* jeugdigeJeugdteam Hoeksche Waard
088 – 647 18 18
Crisisdienst ZHZ (ook voor volwassenen) 0800 – 1471
*Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis is er sprake van acute onveiligheidsituatie op emotioneel, fysiek of seksueel gebied. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om oplopende spanningen en conflicten in de relationele sfeer tussen partners onderling of tussen ouders en kinderen of ernstige gevoelens van eenzaamheid en somberheid.