Professionals

Als professional kan je te maken krijgen met vragen van ouders/opvoeders en/of jongeren tot 18 jaar. Indien je hulp nodig hebt bij het beantwoorden van die vragen of als je hen zelf niet kunt helpen, neem dan contact op met Jeugdteam Hoeksche Waard.

Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt men één vast aanspreekpunt, die samen met de ouder/opvoeder/jongere de vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en/of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.).  Het jeugdteam werkt  laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.