Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Serviceorganisatie is opgericht door de verschillende gemeenten in Zuid-Holland Zuid, o.a. gemeente Hoeksche Waard, en werkt in opdracht van al deze gemeenten. De Serviceorganisatie sluit de contracten met de zorgaanbieders en beheert het budget voor de jeugdhulp in dit gebied.

De serviceorganisatie geeft namens de gemeente de beschikking af. In de beschikking staat de toegekende zorg vermeld. Als u het niet eens bent met de inhoud van de beschikking, dan kunt u de serviceorganisatie ook een bezwaarschrift indienen

Voor meer informatie over de Serviceorganisatie kunt u terecht op de website: www.jeugdzhz.nl