Wie geeft indicatie en beschikkingen af?

Een medewerker van het jeugdteam bepaalt na overleg met het kind/gezin welke hulp noodzakelijk is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrij toegankelijke’ en ‘niet vrij toegankelijke’ jeugdhulp.

  • Alle jeugdhulp die het team zelf biedt, is vrij toegankelijk.
  • Wanneer het team specialistische hulp nodig vindt, dan valt dit onder de niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

Het besluit van het team om wel of geen niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten, wordt vastgelegd in een brief. Als ouders het niet eens zijn met het besluit, dan kunnen zij daar bezwaar tegen maken.

U kunt op verschillende manieren jeugdhulp ontvangen: via Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden budget (Pgb).