Persoonsgebonden budget (Pgb)

Heeft u een vraag aangaande een PGB aanvraag, dan kunt u met deze (aan)vraag terecht bij het jeugdteam Hoeksche Waard. N.B. PGB aanvragen verlopen enkel via het jeugdteam Hoeksche Waard en kunnen niet via de huisarts aangevraagd worden.

In onderstaande informatie kunt u lezen aan welke voorwaarden een PGB aanvraag moet voldoen.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Er zijn voorwaarden verbonden om als ouder of andere vertegenwoordiger zelf jeugdhulp met een PGB te kunnen inkopen. De vertegenwoordiger kan (één van) de ouder(s) zijn, iemand uit het sociale netwerk dan wel een curator, bewindvoerder, mentor, gemachtigde, gecertificeerde instelling of aanbieder van gesloten jeugdhulp. De vertegenwoordiger regelt alle zaken rondom het budget. Er zijn drie voorwaarden om een PGB te krijgen:

  • De vertegenwoordiger moet kunnen motiveren waarom jeugdhulp die hij/zij* zelf gaat inkopen met een PGB beter past dan jeugdhulp bij een aanbieder met wie de gemeente contractafspraken heeft gemaakt. Dit betekent dat hij een beeld moet hebben van de jeugdhulp die de gemeente heeft ingekocht. De jeugdprofessional kan u hierover informeren en de lijst van gecontracteerde aanbieders is ook terug te vinden op de website van de Serviceorganisatie;
  • De vertegenwoordiger moet de belangen van de jeugdige goed kunnen beoordelen en vaardigheden hebben om de jeugdhulp in te kopen. Hij moet namelijk een jeugdhulpverlener uitkiezen die past bij de hulpvraag, afspraken maken over de kosten, een zorgovereenkomst sluiten, de jeugdhulpverlener aansturen en een administratie bijhouden. Daarbij moet de vertegenwoordiger ook in staat zijn om trekkingsrecht dat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is geregeld, uit te voeren;
  • Als laatste moet de jeugdhulp die de vertegenwoordiger wil inkopen van goede kwaliteit zijn. In deze folder wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld en hoe daarop gelet kan worden.

Op de website van Per Saldo, de belangenorganisatie voor PGB houders, kunt u een test uitvoeren waarmee u kunt onderzoeken of een PGB bij uw situatie past: www.pgb.nl

Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald?

De hoogte van het budget hangt af van de vorm van jeugdhulp die is toegekend. De maximumtarieven die in Zuid-Holland Zuid worden gehanteerd, zijn te raadplegen op de website van de Serviceorganisatie. Het tarief wordt vermenigvuldigd met het aantal uren, dagdelen of etmalen dat de jeugdhulp is toegekend. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor professionele aanbieders en voor het sociale netwerk. De tarieven worden ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Op het moment dat de beschikking afloopt en de jeugdprofessional samen met u en de zorgverlener vaststelt dat verlenging van de jeugdhulp nodig is, worden de tarieven van dat jaar gehanteerd. U kunt er ook voor kiezen om jeugdhulp in te kopen, die meer kost dan het maximale tarief. U moet dan zelf het budget van de gemeente aanvullen door het verschil over te maken aan de Social Verzekeringsbank (SVB).