Zorg in natura

Komt u er samen met de jeugdteammedewerker op uit dat specialistische hulp noodzakelijk is, dan zal de jeugdteammedewerker samen met u een aanvraag in gang zetten en onderbouwen. 

Als er specialistische hulp nodig is, dan wordt dit op twee manieren aangeboden; Zorg in Natura (ZiN) en/of een Persoonsgebonden budget (Pgb).
Aanvragen in Zorg in Natura kunnen ook verlopen via de huisarts of andere medisch verwijzer. Pgb aanvragen verlopen niet via de huisarts of andere medisch verwijzer, maar enkel via het jeugdteam Hoeksche Waard. Houd hier dus rekening mee in verband met de vergoeding van de jeugdhulp.  De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid regelt de ondersteuning van de zorgaanbieders namens gemeente Hoeksche Waard. Hiervoor heeft de Serviceorganisatie met jeugdhulpaanbieders contracten afgesloten. Bij deze aanbieders kan de gewenste hulp voor uw situatie geregeld worden, dit heet Zorg in Natura (ZiN).

Benieuwd naar de gecontracteerde zorgaanbieders door uw gemeente? Bekijk het overzicht.

Als Zorg in Natura (ZiN) voor u niet passend is, dan kunt u zelf jeugdhulp inkopen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld. Bekijk hiervoor de pagina Persoonsgebonden budget (Pgb).