Persoonsgebonden budget en Zorg in Natura

Als er specialistische hulp nodig is, dan wordt dit op twee manieren aangeboden; Zorg in Natura (ZiN) en/of een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Zorg in Natura (ZiN)

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid regelt de ondersteuning van de zorgaanbieders namens de gemeente Hoeksche Waard. Hiervoor heeft de Serviceorganisatie met jeugdhulpaanbieders contracten afgesloten. Bij deze aanbieders kan de gewenste hulp voor uw situatie geregeld worden, dit heet Zorg in Natura (ZiN).

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Als Zorg in Natura (ZiN) voor u niet passend is, dan kunt u zelf jeugdhulp inkopen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld. Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u die voorwaarden en een informatiefolder over Pgb. U kunt ook een Persoongebonden budget (Pgb) aanvragen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. In onze folder hieronder vindt u meer informatie.