Medewerkers Jeugdteam Hoeksche Waard

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan bij het jeugdteam Hoeksche Waard terecht.  

U kunt bij ons terecht met vragen of zorgen over bijvoorbeeld groei en ontwikkeling, psychische- en gedragsproblemen, verstandelijke- en lichamelijke beperking, verslaving- en crimineel gedrag, relatie- en gezinsproblemen, een verstoorde ouder-kindrelatie, financiƫle problemen of een combinatie van problemen.