Aangemeld als jeugdige of gezin bij het jeugdteam, en dan?

Binnen twee weken, na uw aanmelding, nemen wij contact met u op om een eerste afspraak in te plannen, tenzij anders wordt afgesproken. Na aanmelding bij het jeugdteam krijgen u en uw gezin één vast aanspreekpunt toegewezen, die samen met de ouder/opvoeder/jongere de vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en/of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.). Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.

In gesprek

Afhankelijk van uw vraag of situatie bepaalt u samen met een jeugdteam medewerker of deze uw vraag zelf kan beantwoorden of wie u wellicht beter kan helpen.

In het gesprek gaat het over wat goed gaat, wat de zorgen zijn en wat er nodig is. U bepaalt samen met de jeugdteam medewerker wie er bij de gesprekken aanwezig is/zijn, bijvoorbeeld een ander familielid. Samen met de jeugdteam medewerker bepaalt u wat u of uw gezin zelf kan doen, mogelijk met behulp van uw netwerk. Ook wordt besproken of extra (specialistische) hulp nodig is. 

Er wordt een familiegroepsplan/actieplan opgesteld, daarin staan de doelen van de hulpverlening en  welke hulp wordt ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld hulp thuis van een jeugdteam medewerker zijn, maar ook specialistische hulp van een regionale zorgaanbieder. U kunt dit plan zelf of samen met een jeugdteam medewerker opstellen.

Indien specialistische hulp noodzakelijk is, ontvangt u een bevestiging van het jeugdteam, waarin beschreven staat welke hulp u krijgt. Deze bevestiging (de beschikking) ontvangt u, namens gemeente Hoeksche Waard, van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Daarna start de afgesproken hulp volgens het familiegroepsplan/actieplan.

Is de aangevraagde hulp nog niet beschikbaar vanwege een wachtlijst?

Dan kijkt u samen met de jeugdteam medewerker hoe de tussenliggende tijd overbrugt wordt en met welk type hulp. Hoe lang de hulp duurt, is afhankelijk van de doelen die u heeft gesteld. Hierover maakt u afspraken in het familiegroepsplan/actieplan. De hulp stopt als de doelen behaald zijn.

Tussentijds evalueren we de hulp en, waar nodig, wordt er bijgestuurd. U heeft hierbij de regie. U heeft tijdens dit gehele hulptraject in principe één vast contactpersoon, de jeugdteam medewerker. Hier kunt u altijd met vragen terecht.