Wat voor hulp kunt u verwachten?

Bij de hulp die wij geven, gaan we uit van de eigen kracht u en uw gezin en zetten we uw bestaande netwerk in. Wij gaan uit van de volgende vier uitgangspunten:

  1. Uw hulpvraag staat centraal, niet de hulp die organisaties kunnen bieden.
  2. Hulp is gericht op uw gezin en, als het mogelijk is, betrekken we bij de aanpak van uw hulpvraag graag ook andere familieleden, uw huisarts of onderwijsprofessionals.
  3. U krijgt de hulp vooral in uw eigen omgeving, liefst met behulp van vertrouwde mensen rond uw kind of gezin: uw netwerk.
  4. In overleg met u kunnen de jeugdprofessionals een aanvraag indienen voor intensievere, specialistische hulp.