Uw privacy

Wat u ons vertelt is strikt vertrouwelijk. Toch moeten sommige gegevens worden vastgelegd. Dat doen we digitaal. Daarbij houden we ons aan het privacyreglement van Stichting Jeugdteams ZHZ.

Wat registreren we?

Naast uw naam, adres en Burgerservicenummer (BSN) registeren we alleen inhoudelijke gegevens over de hulp die u, uw kind of uw gezien krijgt. Dit vormt het dossier. Ook verwerken we enkele basisgegevens in systemen van de Serviceorganisatie ZHZ of gemeente.

Dat is nodig voor de betaling van de hulp door uw gemeente. Mocht u dit niet willen toestaan, dan kunnen we u helaas ook geen hulp aanbieden.

Wie mogen uw gegevens zien?

Alleen jeugdprofessionals die bij de hulp betrokken zijn, mogen in uw dossier kijken. Verder kan niemand bij uw informatie zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen de
Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter of de Inspectie Jeugdzorg mogen dit, als daar reden voor is.

U mag uiteraard het eigen dossier inzien. Als gezaghebbend ouder van een kind tot 16 jaar hebt u dit recht ook. Vanaf 16 jaar is toestemming van het kind nodig, of vanaf 12 jaar als het om pleegkinderen gaat.

De Serviceorganisatie ZHZ of gemeente kan alleen bij noodzakelijke gegevens, zoals uw naam, adres en de eventuele specialistische zorgaanvraag.

Hoe kunt u een dossier (laten) aanpassen?

Gebruikt de jeugdprofessional verkeerde informatie? Laat het hem of haar weten. Is er een meningsverschil tussen u en de jeugdprofessional? Dan is het belangrijk dit ook duidelijk in het dossier te zetten. De mening zelf passen we niet aan. Een aanvraag voor een aanpassing in uw dossier doet u schriftelijk of mondeling.

Hoe lang blijft een dossier bewaard?

De wet bepaalt dat wij een dossier na het hulptraject vijftien jaar bewaren of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is.

Wat u ons vertelt is strikt vertrouwelijk. Toch moeten sommige gegevens worden vastgelegd. Dat doen we digitaal. Daarbij houden we ons aan het privacyreglement van Stichting Jeugdteams ZHZ.