Wat gebeurt er als ik of mijn kind 18 word(t)?

In principe eindigt de jeugdhulp op de 18e verjaardag van de jeugdige. Maar ook na het bereiken van het 18e levensjaar van een jeugdige staan er hulpverleners vanuit de volwassenenhulpverlening voor je klaar. In de Hoeksche Waard is het wijkteam actief, waar inwoners vanaf 18 jaar met hun hulpvragen terecht kunnen. In het wijkteam zijn verschillende disciplines actief.

In het wijkteam werken onder andere medewerkers van Kwadraad, Careyn, Wmo, inkomen en schulddienstverlening Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Antes, Zorgwaard, Stichting MEE en Stichting Pameijer samen. Met elkaar bieden zij ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder.

Het wijkteam geeft informatie en advies en beantwoordt vragen over hulp bij lichamelijke, geestelijke en/of financiële problemen. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het wijkteam met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de inwoner (de hulpvrager) de regie over het eigen leven weer krijgt en behoudt. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het wijkteam.

Bij lopende trajecten bij het jeugdteam wordt er tijdig contact opgenomen om het vervolgtraject met de jeugdige en het gezin te bespreken.

In sommige situaties kan de jeugdhulp doorlopen tot maximaal het 23e levensjaar. Dit is onder de voorwaarde dat deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt (zoals de Zorgverzekeringswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Wet maatschappelijke ondersteuning). Als dat wel het geval is, kunnen afspraken worden gemaakt over de overdracht naar bijvoorbeeld het wijkteam of WMO.

Wijkteam Hoeksche Waard

Bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd kan het jeugdteamdossier ook worden overgedragen aan de collega’s van het wijkteam.

Het wijkteam geeft inwoners van 18 jaar en ouder informatie en advies én beantwoordt vragen over hulp bij lichamelijke, geestelijke en/of financiële problemen. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het wijkteam met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de hulpvrager de regie over het eigen leven weer krijgt. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het wijkteam.