Spring naar content

Wat gebeurt als mijn kind 18 wordt?

In principe eindigt de jeugdhulp op de 18e verjaardag van de jeugdige. Vanuit het jeugdteam wordt tijdig contact opgenomen om het vervolgtraject met de jeugdige en het gezin te bespreken.

Voor kinderen die jeugdreclassering krijgen en kinderen/gezinnen die hulp krijgen bij opgroei- of opvoedproblemen kan deze hulp doorlopen tot maximaal het 23e levensjaar. Dit is onder de voorwaarde dat deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt (zoals de Zorgverzekeringswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Wet maatschappelijke ondersteuning). Als dat wel het geval is, kunnen afspraken worden gemaakt over de overdracht.

Klik hier om de folder te downloaden