Voor wie is het jeugdteam?

Ben je ouder of verzorger en heb je vragen of zorgen over opvoeden, opgroeien, de geestelijke of lichamelijke gezondheid of veiligheid van je kind? Ben je een bezorgde buur, kennis, familielid of jeugdprofessional die graag een situatie van een jongere wil bespreken? Of ben je een jongere en wil je graag geholpen worden?

Het Jeugdteam staat klaar voor jongeren tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders.