Pedagoog

Vanuit Jong JGZ wordt er in de Hoeksche Waard opvoedbegeleiding & -advies geboden door twee pedagogen. U kunt hier terecht wanneer u vragen of twijfels heeft over de opvoeding van uw kind. De opvoeding van kinderen is een kwetsbaar onderwerp, daarom werken de pedagogen laagdrempelig en met een gerichte aanpak welke passend is bij uw gezin. Zij denken graag met u mee of weten de weg te vinden naar de juiste instanties, indien nodig.

U heeft geen verwijzing nodig en kunt zelf contact opnemen via het e-mailadres pedagogen@jongjgz.nl. Er wordt contact met u opgenomen en daar vanuit wordt er gekeken welke vorm van communicatie u prettig vindt. Zo kan er telefonisch contact plaats vinden, via de mail, een afspraak op het kantoor, maar ook een huisbezoek is mogelijk. Indien nodig en in overleg kan er worden samengewerkt met andere hulpverleners.

Naast dat de pedagogen met ouders aan de slag kunnen, zijn zij ook bereikbaar voor scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wanneer het een opvoedvraag betreft. Zij denken graag mee over het opvoedklimaat en het stimuleren van de ontwikkeling van ieder kind.