Is de aangevraagde hulp nog niet beschikbaar vanwege een wachtlijst?

Dan kijkt u samen met de jeugdteam medewerker hoe de tussenliggende tijd overbrugt wordt en met welk type hulp. Hoe lang de hulp duurt, is afhankelijk van de doelen die u heeft gesteld. Hierover maakt u afspraken in het familiegroepsplan/actieplan. De hulp stopt als de doelen behaald zijn.

Tussentijds evalueren we de hulp en, waar nodig, wordt er bijgestuurd. U heeft hierbij de regie. U heeft tijdens dit gehele hulptraject in principe één vast contactpersoon, de jeugdteam medewerker. Hier kunt u altijd met vragen terecht.