Huisartsen

Aan een groot deel van de huisartsenpraktijken in de Hoeksche waard is een jeugdprofessional GGZ verbonden. De jeugdprofessional GGZ is een psycholoog of een orthopedagoog en is onderdeel van jeugdteam Hoeksche Waard. De jeugdprofessional GGZ is gespecialiseerd in GGZ gerelateerde problematiek en kan u voorlichten over bepaalde onderwerpen en biedt kortdurende behandeling. Indien er andere hulp nodig is, dan zal er samen met u worden gezocht naar een passend hulpaanbod.

Een doorverwijzing naar de jeugdprofessional GGZ verloopt enkel via de huisarts. Uw huisarts wordt na een doorverwijzing op de hoogte gesteld van het verloop van de geboden hulp. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat uw privacy wordt gewaarborgd. Er wordt altijd toestemming aan u gevraagd voor het uitwisselen van informatie met anderen.