Levensfase kind

Kinderen ontwikkelen zich in verschillende fasen. Bij elke fase horen vaardigheden en gedrag passend bij de leeftijd van het kind. In onderstaand document vindt u een kort overzicht van de ontwikkelfasen, het bijbehorende gedrag en de aandachtspunten voor u als ouder(s)/opvoeder(s).