Per 1 september nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid; bereikbaar via nummer 0800 – 1471 (28-08-2018)

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarmee hebben ze ook de verantwoordelijkheid, de organisatie en de regie op de uitvoering van de crisisdienst en de crisiszorg voor de jeugdhulp en Wmo. Verschillende organisaties boden crisishulp aan verschillende doelgroepen in de Hoeksche Waard en de 12 overige gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. 

De  gemeenten en de betrokken instellingen in de regio wilden één integrale crisisdienst voor inwoners van 0 tot 100 jaar. Eén crisisdienst voor inwoners en professionals waar 24/7 bezetting aanwezig is en die snel en efficiënt kan inspringen waar nodig.

Per 1 september is dit gerealiseerd in de nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via nummer 0800 – 1471.

Wat doet de Crisisdienst ZHZ?

De Crisisdienst ZHZ is 24/7 bereikbaar voor inwoners en professionals. Wie met de crisisdienst belt, krijgt direct een kundige medewerker aan de telefoon. Deze medewerker onderzoekt of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit niet het geval is, adviseert de medewerker de beller over mogelijke vervolgacties. Er wordt indien nodig ruggespraak gehouden met, en gebruik maken van, de expertise van de vertrouwensarts en/of de GZ-psycholoog van Veilig Thuis. Ook werkt men nauw samen met de crisisdienst van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Mocht er directe actie nodig zijn dan gaat de medewerker van de crisisdienst zo snel mogelijk naar het adres van de betrokkenen of naar de plek waar deze op dat moment verblijft.

De medewerker crisisdienst zorgt dat de crisis wordt gestabiliseerd en dat de primaire veiligheid teruggebracht wordt. Hierbij wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van het eigen netwerk van de cliënt. De medewerker crisisdienst stelt een veiligheidsplan op en draagt zo spoedig mogelijk over naar de reguliere zorg.

Wat is een crisis?

Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis kan het gaan om bijvoorbeeld problemen in de relationele sfeer tussen partners onderling of tussen ouders en kinderen of gevoelens van eenzaamheid en somberheid. Of om grote problemen zoals mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Jeugdteam HW | Nieuws | Per 1 september nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid; bereikbaar via nummer 0800 – 1471
Deel deze pagina

E-mail: info@jeugdteamhw.nl 
Telefoon: 088-123 99 25 / 140186