Nieuws

Op deze pagina vindt u onze actuele nieuwsberichten. Via de link 'Archief' onderaan deze pagina kunt u onze oude nieuwsberichten vinden.

 • Jeugdhulp per 1 januari 2019

  (20-12-2018)

  Op 1 januari 2019 wordt de ondersteuning vanuit de Jeugdhulp georganiseerd door de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Wat dit betekent voor onze cliënten leest u hier.

  Lees meer
 • Week tegen de kindermishandeling: Maakt u ook het verschil?!

  (23-11-2018)

  Deze week is het de Week tegen de Kindermishandeling. Het jeugdteam staat stil bij het thema van dit jaar: ik maak het verschil. De professionals maken het verschil onder meer door:

  • signaleren;
  • de vermoedens van kindermishandeling bespreekbaar te maken met ouders;
  • het betrekken van het netwerk om mee te denken en te doen om de situatie voor het hele gezin te verbeteren denk aan familie, vrienden en school;
  • het bieden van en toeleiding naar passende hulp voor alle gezinsleden;
  • het bieden van een luisterend oor;
  • het maken van een veiligheidsplan.

  Maar niet alleen professionals kunnen het verschil maken.

  Lees meer
 • Week tegen Kindermishandeling, 19 t/m 25 november 2018

  (13-11-2018)

  Dit jaar is het thema: Ik maak het verschil

  Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

  Lees meer
 • Per 1 september nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid; bereikbaar via nummer 0800 – 1471

  (28-08-2018)

  De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarmee hebben ze ook de verantwoordelijkheid, de organisatie en de regie op de uitvoering van de crisisdienst en de crisiszorg voor de jeugdhulp en Wmo. Verschillende organisaties boden crisishulp aan verschillende doelgroepen in de Hoeksche Waard en de 12 overige gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. 

  De  gemeenten en de betrokken instellingen in de regio wilden één integrale crisisdienst voor inwoners van 0 tot 100 jaar. Eén crisisdienst voor inwoners en professionals waar 24/7 bezetting aanwezig is en die snel en efficiënt kan inspringen waar nodig.

  Per 1 september is dit gerealiseerd in de nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via nummer 0800 – 1471.

  Lees meer
 • Cursus “de Zorg de Baas” voor ouders van zorg intensieve kinderen in de Hoeksche Waard

  (28-08-2018)

  Op 10 oktober start in de Hoeksche Waard de cursus De Zorg de Baas speciaal voor ouders die intensief zorgen voor kinderen met een lichamelijke-, verstandelijke of psychische beperking. Deze cursus wordt georganiseerd door MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief preventie en innovatie, juli 2018

  (12-07-2018)

  Om de zorg voor jong en oud goed en betaalbaar te houden - ook in de toekomst – zijn slimme en vernieuwende ideeën en initiatieven nodig die goed aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Om de ontwikkelingen van deze initiatieven te ondersteunen, hebben de gemeenten twee budgetten beschikbaar gesteld: budget ‘Veranderen doen we samen’ en Lokale Impuls Jeugdhulp. De voortgang van projecten die vanuit die budgetten gesteund worden, hebben we beschreven in de onderstaande nieuwsbrief. We wensen je veel leesplezier.

  Lees meer
 • Café GEZIeN HW, woensdag 7 maart

  (05-03-2018)

  Café GEZIeN heeft dit keer als thema Passend onderwijs. Maar wat houdt dat in? Wat betekent het voor uw kind? Wanneer krijgt mijn kind te maken met Passend Onderwijs? Heeft u ook vragen? Kom naar onze bijeenkomst. Pierre de Hartog (ACIS) komt het uitleggen. Tijdens de bijeenkomst worden kennis, ervaring en tips uitgewisseld.

  Lees meer
 • Digitale nieuwsbrief sociaal domein - preventie en innovatie

  (20-12-2017)

  Om de zorg voor jong en oud goed en betaalbaar te houden - ook in de toekomst – zijn slimme, vernieuwende en preventieve ideeën en initiatieven nodig, die goed aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geloven dat de samenleving zelf verantwoordelijk is voor veranderingen die wenselijk en noodzakelijk zijn en dat wij als overheid onderdeel zijn van deze samenleving. Dit bereiken we door hier actief en samen aan te werken en vooral door te DOEN! In 2017 hebben we als gemeenten veel mooie ideeën en initiatieven kunnen ondersteunen vanuit het Innovatiefonds Wmo of Lokale Impuls Jeugdhulp. In de bijgaande nieuwsbrief vertellen we u meer over deze projecten. We zijn trots op wat partners hebben gerealiseerd!

  Lees meer
 • Week tegen Kindermishandeling, 20 t/m 26 november 2017

  (15-11-2017)

  Met de Week tegen Kindermishandeling wordt er aandacht gevraagd voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Dat is veel te veel natuurlijk!

  Lees meer
 • Café GEZIeN HW, woensdag 22 november 2017

  (09-11-2017)

  De decembermaand komt er weer aan! Voor veel ouders is het een lastige periode. Ziet u ook zo op tegen de komende feestdagen? Zijn uw kinderen de hele maand van slag? Stapelen de feestjes zich op en weet u niet meer waar u goed aan doet? Sint, Kerst, Oud- en Nieuw en soms ook nog verjaardagen tussendoor? Heeft u moeite om uw gezin draaiende te houden? Waar loopt ú tegen aan. Hoe doen andere ouders dat eigenlijk? Kom op woensdag 22 november naar het tweede Café GEZIeN.

  Lees meer
 • Stichtig SaveWings organiseert activiteiten voor pleegouders

  (05-11-2017)

  De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben de Stichting SaveWings gevraagd activiteiten te organiseren om pleegouders te ondersteunen. SafeWings maakt onderscheid tussen enerzijds activiteiten die de kennisuitwisseling en weerbaarheid van u als pleegouder verhoogt, en anderzijds activiteiten die de zorgdruk vermindert. Het gaat om activiteiten om zelf en met elkaar weer even op adem te komen. Dit gebeurt door activiteiten voor pleegkinderen te organiseren zodat u even ‘vrij‘ heeft. En voor u als pleegouder zelf door ontmoetingsavonden te houden waar u aan elkaar het verhaal van wat het pleegouderschap met u doet kwijt kunt en door op u afgestemde weerbaarheidstrainingen. Ook organiseert SafeWings jaarlijks een ‘Inspiratie avond’ waar honderden pleegouders elkaar ontmoeten en op een inspirerende wijze contacten kunnen leggen. ‘Samen meer pleeggezin’ is ons motto.

  In de Hoeksche Waard worden dit jaar 3 activiteiten georganiseerd:

  Lees meer
 • Eerste café GEZIeN een succes

  (03-10-2017)

  Café GEZIeN is een ontmoetings-en kenniscafé dat wordt georganiseerd voor en door (groot)ouders of verzorgers. Tijdens deze bijeenkomst wisselen zij ervaring uit over kinderen met bijvoorbeeld ASS (autisme), AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, McDD, NLD of opvoedproblematiek.  

  De eerste bijeenkomst op 13 september was een succes. Het was een interactieve, informatieve en fijne ontmoeting. Houdt deze site of de Facebookpagina Café GEZIeN Hoeksche Waard in de gaten voor een nieuwe datum!

  Lees meer
 • Week van de Opvoeding, 2 t/m 8 oktober

  (02-10-2017)

  Deze week is het de Week van de Opvoeding. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Meer informatie vindt u op www.weekvandeopvoeding.nl.

  Lees meer
 • Bijeenkomst Knap ouderschap

  (22-09-2017)

  Voor alle (toekomstige) ouders in Gemeente Binnenmaas: Knap Ouderschap. Een leuke en leerzame bijeenkomst. Ontmoet andere ouders, krijg een goodiebag en maak kans op een bon van Prénatal!

  Lees meer
 • Komt u woensdag 13 september naar Café GEZIeN?

  (12-09-2017)

  Het thema is 'Ieder kind is anders'

  Café GEZIeN is een initiatief van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Het is voor (groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp. De gemeenten willen hiermee een plek creëren waar ze andere ouders, professionals en gemeentefunctionarissen kunnen ontmoeten om kennis, tips en ervaringen te delen rondom de problemen die zij ervaren.

  Café GEZIeN is op woensdag 13 september 2017 en vindt van 19.30 tot 21.00 uur plaats in De Drie Lelies in Puttershoek. Het thema is ‘Ieder kind is anders’. De toegang is gratis.

  Lees meer
 • De vijf gemeenten bedanken alle Social Brokers in de Hoeksche Waard!

  (16-06-2017)

  Dankzij jullie luisterend oor en ondersteuning bij (kleine en grote) vragen of problemen van jongeren in de Hoeksche Waard, is mogelijk voorkomen dat hun problemen groter werden. Hiermee is het vangnet voor jeugd in de Hoeksche Waard sterker dan voorheen! 

  Lees meer
 • Jaarverslag 2016 Jeugdteams Hoeksche Waard

  (07-04-2017)

  Bij het samenstellen van het jaarverslag 2016 van de jeugdteams in de Hoeksche Waard is gekozen voor een bijzondere insteek. Het jaar is samengevat in een achttiental speerpunten, uitgetekend door een cartoonist en bijeen gebracht in één afbeelding. Op deze ludieke manier wordt in een oogopslag getoond op welke manieren de jeugdprofessionals zich inzetten voor een nog betere dienstverlening. Op de website van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid kunt u het jaarverslag lezen en wordt bij elke schets een toelichting gegeven.

 • Samen ‘dijkwachten’ in de Hoeksche Waard

  (04-04-2017)

  In de Hoeksche Waard is het ‘dijkwachtersoverleg’ in het leven geroepen. Met waterstanden heeft dit echter niets te maken. Wel met beter samenwerken. “De ‘dijken’, oftewel ons preventief jeugdbeleid, gaan we ophogen, verbinden en sterker maken. Zodat onze jongeren zich gezond kunnen ontwikkelen.” Klik hier voor het artikel.

 • Nathalie Nuij: straatcoach voor jongeren in Korendijk

  (21-03-2017)

  Nathalie Nuij is werkzaam als straatcoach in gemeente Korendijk. Als straatcoach zet zij zich in voor jongeren (en jeugd) binnen de gemeente. Zij houdt zich bezig met vraagstukken als: Hoe gaat het met de jeugd/jongeren binnen de gemeente? Waar hebben jeugd/jongeren behoefte aan? En hoe kunnen we behoeftes, mogelijkheden en ideeën met elkaar uitwerken en verwezenlijken?

  Lees meer
 • Verslag ouderavond dinsdag 27 september

  (28-09-2016)

  De drie jeugdteams in de Hoeksche Waard hebben op dinsdag 27 september met, door en voor ouders een ouderavond georganiseerd. Het doel van de avond was om kennis te maken en samen met ouders een start te maken met het inventariseren van de behoeftes m.b.t ouder-/cliëntparticipatie.

  Lees meer
Archief

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Jeugdteam HW | Nieuws
Deel deze pagina

E-mail: info@jeugdteamhw.nl 
Telefoon: 088-123 99 25 / 140186