Dossiervorming

Naast de naam, adres(sen) en burgerservicenummer (BSN) worden alleen inhoudelijke gegevens over de hulp die het gezin krijgt geregistreerd door het jeugdteam. Ook verwerken we enkele basisgegevens in systemen van de Serviceorganisatie of gemeente. Dat is nodig voor de betaling van de hulp. Als  ouders dit niet toestaan, dan kunnen we helaas ook geen hulp bieden!

Met die informatie vormen we  het dossier. Alleen professionals die bij de hulp betrokken zijn, mogen in het dossier kijken. Verder kan niemand bij de informatie zonder schriftelijke toestemming van de gezagsdragende ouders en/ of jeugdige (vanaf 12 jaar). Alleen de Raad voor de Kinderbescherming, de kinderrechter of de Inspectie Jeugdzorg mogen dit, als daar reden voor is.

Gegevens zijn nodig om de hulp te kunnen verstrekken, maar we willen dat cliĆ«nten zoveel mogelijk de eigen regie houden en dus ook over hun gegevens. Het Jeugdteam mag in beginsel geen informatie opvragen of verstrekken aan derden. Tijdens het eerste gesprek wordt hier met ouders over gesproken en tekenen zij een gegevens- en toestemmingsverklaring. Ouders kunnen zelf aangeven met wie de jeugdprofessional contact op mogen nemen. 

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Jeugdteam HW | Dossiervorming
Deel deze pagina

E-mail: info@jeugdteamhw.nl 
Telefoon: 088-123 99 25 / 140186