Spring naar content

Algemene informatie partners

De zorg voor kinderen tot 18 jaar is ondergebracht bij de zorgaanbieders Rivas en Careyn. Ook na de periode op het consultatiebureau is de JGZ dus uw vraagbaak. Heeft u vragen over de gezondheid, ontwikkeling, verzorging en/of opvoeding van uw kind? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur bellen naar 088-123 99 25.

Uw naam, bereikbaarheid en telefoonnummer worden dan genoteerd en een jeugdverpleegkundige belt u binnen 2 werkdagen terug. Indien er spoed vereist is, belt u altijd met uw eigen huisarts of de huisartsenpost.

Met opvoed- en opgroeivragen over kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar kunt u daarnaast tijdens de openingstijden binnenlopen bij onze locaties of mailen naar jgzhw@careyn.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze pedagogen.

Pedagogen

De opvoeding van kinderen is een kwetsbaar onderwerp voor ouders. In de Hoeksche Waard kunt u voor opvoedbegeleiding & -advies terecht bij één van de pedagogen van Careyn. Annemieke Kleinjan en Rowan Swaghi helpen u graag met uw vragen. Zij helpen u, indien nodig, ook de weg te vinden naar andere organisaties. U heeft geen verwijzing nodig en kunt zelf contact opnemen via het e-mailadres: pedagooghw@careyn.nl.

Website

Voor meer informatie over onder andere de werkwijze, locaties en het ouderportaal kunt u vinden op de website https://www.careynjeugdengezin.nl/zuid-holland-zuid. Hier vindt u ook meer informatie over de inloopspreekuren.